Disclaimer

Auteursrecht
Een bezoeker/-ster van de website mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere in de website opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van de website (ook niet via een eigen netwerk).

Disclaimer
Ondanks de constante zorg en aandacht die uitgever van de website besteedt aan de samenstelling van de website en de sites die bij het netwerk horen, is het mogelijk dat de informatie die op deze wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. Fouten (in de gegevensverwerking) kunnen echter niet altijd voorkomen worden.

De website sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van Zelfopslag Almere is verkregen.

De website zal zich inspannen om de beschikbaarheid van zijn website zo groot mogelijk te doen zijn alsmede om eventuele storingen zo snel mogelijk te (doen) verhelpen. De website is niet aansprakelijk voor een storing met betrekking tot de website.